Thursday, November 18, 2010

የዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ውዝግብ ቀጥሎዋል

ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በአካባቢያችን በቁጥር 20 ከሚሆኑት አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት መካከል “ገለልተኛ” አስተዳደር ሥር ነን ከሚባሉት መካከል አንዱ መሆኑ ይታወቃል::  አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑን አሁን በሚያስተዳድረው ቦርድ እና “የምእመናን ተቆርቋሪዎች ነን” በማለት ራሱን የሚጠራ ቡድን  መካከል የተፈጠረው ውዝግብ ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን አሁንም ቀጥሎዋል::