Wednesday, August 10, 2011

ማኅበረ ቅዱሳን “ሥውር አመራር” እንደሌለው ገለጸ

ዲያቆን ሙሉጌታ ኃይለማርያም ለእንቁ መጽሔት የሰጠውን ቃለ ምልልስ መነሻነት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ባነሳቸው ነጥቦች ላይ የማኅበረ ቅዱሳን የሥራ አመራር ጉባኤ ውሳኔ ማሳለፉን በደጀ ሰላም ብሎግ ተገልጾ ነበር:: ይህንን የማኅበሩ የሥራ አመራር ጉባኤ ውሳኔ ሙሉ ዘገባ በማኅበረ ቅዱሳን መካነ ድር ላይ ተዘግቦዋል:: መግለጫው እንደሚያመለክ ተው ከሆነ ማኅበሩ ሥውር አማራር እንደሌለው እና አመራሩም ሙሉ ለሙ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል እንዳልሆኑ አረጋግጦዋል:: ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ማኅበሩን አስመልክቶ ያሰራጨውን ጽሑፍ ሥህተት እንደሆነ ጉባኤው በሙሉ ድምጽ የወሰነ ሲሆን ዲያቆን ዳንኤልም ላሰራጨው ጽሑፍ ማስተባበያ እንዲሰጥበት ተወስኖዋል:: ዋና ጸሐፊው ዲያቆን ሙሉጌታ ኃለማርያም ለእንቁ መጽሔት በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ ስለ አባላት የፖለቲካ ተሳትፎ የተናገሩት የማኅበሩ አቋም አለመሆኑንና እሳቸውም ማስተባበያ እንዲሰጡበት ተወስኖዋል::
ሙሉ መግለጫውን እዚህ በመጫን ያንብቡ:: 

 

+++
የ6 ወር የሥራ አመራር ስብሰባ ውሳኔዎችን አስመልክቶ ከማኅበሩ የሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት የተሰጠ መግለጫ::

 መግለጫውን ለማንበብ የሚከተለውን ይጫኑ::

በማኅበራችን ማኅበረ ቅዱሳን ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ያደረገው የ6ወሩ የሥራ አመራር ስብሰባ ወሳኔዎችን አስመልቶ ከማኅበሩ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት የተሰጠ መግለጫ።

No comments: