Thursday, October 16, 2014

"ማኅበሩ አሳዘነኝ ! በላዉ የምር አንጃቴን በላው" ከመምህር ዘመድኩን በቀለ ፌስ ቡክ የተገኘ

ማኅበሩ አሳዘነኝ ! በላዉ የምር አንጃቴን በላው ።
ከዛሬ 2 ዓመት በፊት ዕድሌ ይሁን ወይም ክፉ አመሌ አይታወቅም በሆነ ጉዳይ አንድ ወረዳ ውስጥ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ቁጭ ብያለሁ ። ከእኔ ጋር ደግሞ እድሏ ሆኖ ማረሚያ ቤት ብቻ ከእኔ ጋር መግባት ሲቀርባት ሌላው ጋር ግን በየጊዜው በየቦታው የምትንከራተተው ውዷ ባለቤቴም አብራኝ ነበረች ። የዚያን ዕለት ድርጊት መቸም ቢሆን አልረሳውም ። አንዱ ጥጋበኛ ባለጊዜ ሙሉ ለሙሉ የሚያምረውን የሚሊቴሪ ልብሱን ግጥም አድርጐ ለብሶ በማያውቀው እና በማያገባው ጉዳይ ለእኔ ክብርት በሆነችው በልጆቼ እናት በውዷ ባለቤቴ ፊት በአደባባይ ሕዝብ እያየው ጠፍጥፎ ጠፍጥፎ ወግሮ ወግሮ ይለቀኛል ። በወቅቱ ቦታው ላይ ደንብ አስከባሪዎች ነበሩ ። ህዝቡም ነበረ ። የከተማዋ ማለትም የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላትም ነበሩ ። ከባለቤቴ የድረሱለት ጩኸት በቀር ሁሉም ደፍረዉ ከወጋሪዬ እጅ ሊያስጥሉኝ አልፈቀዱም ። ተስፋ ስቆርጥ የሚገላግለኝም ሳጣ ፣ ደግሞስ ባለቤቴም ሆነች በዙሪያዬ ከብቦ በመቆም ትርኢቱን የሚመለከተው ህዝብ ,,,,,,,, ውይ ሲያሳዝን እንዲሁ አንዳች ሳይመልስ ተቀጥቅጦ እኮ ሞተ ብለው የቡና መጠጫ ሳያደደርጉኝ በፊት እርምጃ ወሰድኩኝ ።,,,,,,,,,, እንደው ወጋሪዬ ሳያስበው ድንገት ዝልል ብዬ አባቱን እንደናፈቀ ህጻን እጆቼን አንገቱ ላይ ጠምጥሜ እግሮቼን ደግሞ በወገቡ ላይ አቆላልፌ ጥርሴን ደግሞ በአንገቱ ደምስር ላይ ሰክቼ እንደማስቲሽ ደግሞም እንደመዥገር ከላዩላይ በመጣበቅ ከላዩላይ ልክክ አልኩበት። ሊያወርደኝ ወደላይ ሲል እኔም አቡሬው ወደላይ ወደታች ወደጎን ወደፈለገበት ሲገላበጥ እኔም ግጥም አድርጌ በመያዝና በእጁ ሊመታኝ ሲሞክር ደግሞ በጥርሴ የያዝኩትን የወጋሪዬን ደምስር ጠበቅ በማድረግ ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ቢያደርግ ስሩን በጥሼ ከእኔ በፊት የሞትን ፅዋ እንደሚጎነጭ በተዘዋዋሪ መንገድ በጥርሴ መልእክት እያስተላለፍኩ መጨረሻዬን መጠባበቅ ጀመርኩ ። አስቀድሞ ሁሉንም አስፈራርቶ ስለነበር ማን ይገላግለው ። በዚህ ሁኔታ እሱ አፉ ማውራት ስለለሚችል ቢለምነኝ ቢለማመጠኝ ልሰማው? አረ አላበድኩም እንዲያውም በስፖርትና ከእኔ በሚሰበሰበው ግብር ያለ ሐሳብ እየበላ ያፈረጠመው ሰውነቱ ተመቸኝ መሰል ልጥፍ ብዬበት ቀረሁ ። ቆይቶ ፖሊሶቹ ይሁኑ ህዝቡ አላውቅም ብቻ ፌደራል ፖሊሶች ተደውሎላቸው በመኪና መጡ ።